Motolák.org

Zhodnocení práce A. Klepikova – tvorby a správa webových stránek studentského spolku Motolák

Po dlouholetém trápení s velice zastaralými stránkami našeho spolku jsme dostali kontakt na pana Klepikova, s nímž jsme se sešli a domluvili se na tvorbě zcela nových webových stránek, namísto pouhé modernizace, která byla původně plánována. Na schůzce jsme s ním konzultovali naše představy o tom, jak by měl web vypadat, jaké by měl splňovat funkce a i to, jak rychle by měl být zprovozněn.

První kroky jsme spatřili již po několika dnech, kdy byla spuštěna základní platforma, a každým dalším dnem se pak objevovaly další nové funkce. Pan Klepikov velice flexibilně reagoval na naše připomínky a přizpůsoboval stránky našim aktuálním představám. U části požadavků nám nabídl efektivnější řešení, než jsme sami navrhli, a představil další možnosti realizace, což velice oceňujeme.

Celý projekt byl v moderním designu oficiálně uveden do provozu za velice krátkou dobu a za velice příznivou cenu. Navigace i práce s webem je velice snadná a intuitivní, zvládá ji zcela bez problémů i člověk, který pracuje s internetem na běžné uživatelské úrovni. Souběžně byly spuštěny i platformy pro mobilní telefony a tablety.

Pan Klepikov u nás nadále zůstává jako správce webu. Náš studentský spolek se neustále rozrůstá a s tím souvisí i nezbytné změny po stránce obsahové i programové. Všechny naše další připomínky, a to jak naprosté drobnosti, tak i větší změny, řeší v řádu několika hodin poté, co mu je zašleme. S tímto přístupem předpokládáme, že dalších několik let nebudeme muset řešit žádné problémy ani nové stránky.

Šéfredaktor Adam Láznička za studentský spolek Motolák