3D Vizualizace

tvorba fotorealistických vizualizací exteriérů i interiérů staveb, urbanistických celků i liniových staveb a mostů

3dvizualizace.cz

Projekt byl realizovaný pro podnikatele Ing. Jana Haspru.

Cílem bylo představit činnost podnikatele jakožto 3D vizualizátora exteriérů a interiérů staveb, urbanistických celků i liniových staveb a mostů.

Projekt byl dále realizován pro možnost lepší představy 3D prací pro širokou laickou i odbornou veřejnost.


Realizace: Osobní

Grafika: Vlastní

Typ projektu: Webová Prezentace

Redakční systém: Wordpress

Typ vzhledu: Responsivní (mobilní)

Moje hodnocení spolupráce:


3Dvizualizace.cz